Back

ⓘ పోప్
పోప్
                                     

ⓘ పోప్

పోప్), అనునతను రోమ్ యొక్క బిషప్, రోమన్ కేథలిక్ చర్చి యొక్క మతాధికారి., వాటికన్ నగరపు అధ్యక్షుడు. ప్రస్తుతం పోప్ గా పోప్ బెనెడిక్ట్ 16 వ్యవహరిస్తున్నాడు.

                                     

1. మూలాలు

  • లుడ్విగ్ పాస్టర్, History of the Popes from the Close of the Middle Ages; Drawn from the వాటికన్ రహస్య సంగ్రహాలు and other original sources, 40 vols. St. Louis, B. Herder 1898 - World Cat entry
  • Hartmann Grisar 1845-1932, History of Rome and the Popes in the Middle Ages, AMS Press; Reprint edition 1912. ISBN 0-404-09370-1
                                     

2. బయటి లింకులు

  • Catholic Encyclopedia entry
  • The Holy Fathers 2008 Prayer Intentions
  • The Holy See - The Holy Father – website for the past and present Holy Fathers since లియో XIII
  • Pope Endurance League - Sortable list of Popes