Back

ⓘ అంగర
అంగర
                                     

ⓘ అంగర

అంగర గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, కపిలేశ్వరపురం మండలానికి చెందినది. ఇది కపిలేశ్వరపురం మండలంలోనే అభివృద్ధి చెందిన గ్రామం. ఈ గ్రామంలో పల్లెల్లోని ప్రకృతి రమణీయత, పట్టణ తరహా అభివృద్ధి రెండింటినీ చూడవచ్చు. ఇచట గల శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయము ప్రసిద్ధి చెందినది. గ్రామంనకు సమీపమున గౌతమి గోదావరి నది ఉంది. అంగర, పడమర ఖండ్రిక గ్రామాలు ప్రధాన రహదారిచే వేరుపరచబడుచున్నవి.

                                     

1. గణాంకాలు

జనాభా 2011 - మొత్తం 9.064 - పురుషుల సంఖ్య 4.574 - స్త్రీల సంఖ్య 4.490 - గృహాల సంఖ్య 2.690

2001 వ.సంవత్సరం జనాభా లెక్కల ప్రకారం గ్రామ జనాభా 8.485. ఇందులో పురుషుల సంఖ్య 4.282, మహిళల సంఖ్య 4.203, గ్రామంలో నివాసగృహాలు 2.196 ఉన్నాయి.

                                     
  • అ గర స ర య ర వ జ ల 4, 1927 - జనవర 13, 2017 ప రమ ఖ న టక రచయ త, చర త రక ర డ ఆయన ర స న చ ద రస న ఆ ధ రప రద శ స హ త య అక డమ అవ ర డ ప ద నద సమగ ర
  • అ గర వ కటక ష ణ ర వ 1920 - 1974 ప రఖ య త రచయ త. ఇతడ ర డవ ప రప చ య ద ధ సమయ ల మ లట ర ల హవల ద ర గ ఈశ న య భ రతద శ ల పన చ శ డ ఆ అన భవ లన వ ర మ ప ర త
  • ఫ బ రవర 5న వ డ దల న త ల గ చలనచ త ర శ ర హర లక ష మ ఫ ల మ స పత క ప అ గర లక ష మణర వ న ర మ ణ స రథ య ల బ ర మస త న ర వ దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల
  • త ల గ డబ బ గ స న మ పద మ వత ఆర ట ప క చర స పత క ప మ ద ద ర మ ర వ అ గర లక ష మణర వ ల న ర మ ణ స రథ య ల ఆమ చర ల శ షగ ర ర వ దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల
  • న లట ర వల ల ర కప ల శ వరప ర న డసనమ ట ట వడ లమ ర క ల ర నల ల ర వ ద ర మ డ అ గర పడమట ఖ డ ర క ట క వ కత ప ప మ చర క ర మ ల ల కప ల శ వరప ర త తప డ అచ చ త ప రమ
  • ల ప ట న ట జనరల గ వ ప జ బ ర ష ట ర లక మ జ గవర నర జ.1923 2017: అ గర స ర య ర వ న టక రచయ త, చర త రక ర డ జ.1927 - బ బ స ఈ ర జ న ట ఎన ఎల
  • త ల గ స న మ ఈ స న మ 1986, డ స బర 4వ త ద న వ డ దలయ య ద న ర మ త: అ గర సత య దర శకత వ జ ర మమ హనర వ కథ: భ శ ట ట లక ష మణర వ మ టల సత య న ద
  • భల స గ గ డ 1979ల వ డ దల న త ల గ స న మ ర జమ మ ప ల స బ య నర ప అ గర వ జయ క మ ర న ర మ చ న ఈ స న మ క స వ ర జ ద రన దర శకత వ వహ చ డ ఈ స న మ క
  • ర మ క హక క లక 40 వ ల ర ప యలక మ చ ఇచ చ వ ర క ద మ ద ద ర మ ర వ త అ గర సత య అ గర లక ష మణ ర వ కల స త ల గ ల ఈ చ త ర న న న ర మ చ ర దర శక డ గ ర ఘవ ద రర వ

Users also searched:

...

2 7 2018.pmd.

అంగర రామ్మోహన్ ను ఘోరంగా అవమానించిన ఘటన పాలకొల్లులో చోటు చేసుకుంది. Constable rescue man: గోదావరిలో పడ్డ. పాలకొల్లు లొ జరిగిన మారుతీ హోమ్ నీడ్స్ ఓపెనింగ్ లో పాల్గొన్న MLC అంగర.


...