Back

ⓘ మిని
మిని
                                     

ⓘ మిని

మినీ లేదా మినీ-స్కర్టు అనునది అంచు మోకాళ్ళపై వరకు ఉండే స్కర్టు. పాశ్చాత్య దేశాలలో టీనేజీ యువతులతో బాటు అన్ని వయస్కుల స్త్రీలు వీటిని ధరించటానికి ఇష్టపడిననూ, భారతదేశంలో ఇది కేవలం నగరాలకి మాత్రమే పరిమితమైనది. కాకపోతే టెన్నిస్, ఫిగర్ స్కేటింగ్ క్రీడాకారిణులు, ఛీర్ లీడర్స్ వీటిని భారతదేశంలోనూ ధరించటం ఉంది.

మినీ స్కర్టు 10 అంగుళాల కంటే పొడవు లేకుండా, పిరుదుల క్రింద వరకు ఉంటుంది. మినీడ్రెస్ మినీ స్కర్టులాంటి అంచుగల డ్రస్సు. మైక్రో-మినీస్కర్టు లేదా మైక్రోస్కర్టు అంచులు పైతొడల వరకు లేదా కటి భాగానికి కాస్త దిగువ వరకు గల ఒక విధమైన మినీస్కర్టు. హాట్ పాంట్స్‌గా ప్రాచుర్యం పొందిన పొట్టి షార్ట్స్ లేదా "డెయిజీ డ్యూక్స్" కాళ్ళ అంచులు పై తొడల దాకా ఉన్న స్త్రీల షార్ట్స్.

మినీ స్కర్టు బాహుళ్యం 1960లలో స్వింగింగ్ లండన్లో పతాకస్థాయికి చేరుకుంది. కానీ కొన్ని మహిళావర్గాలలో ఇవి ఇంకా ప్రాచుర్యంలోనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యుక్త వయసు స్త్రీలు, బాలికలు, యువతులు. అంతకు ముందు పొట్టి స్కర్టులను కేవలం క్రీడా సంబంధ ఆహార్యంగానే చూసేవారు. వీటి వాడకం టెన్నిస్ క్రీడాకారిణులు, ఫిగర్ స్కేటర్లు, ఛీర్‌లీడర్లకు మాత్రమే పరిమతమై ఉండేది.

                                     

1. చరిత్ర

1960ల వరకు

ప్రాచీన గ్రీకు ట్యూనిక్ నుండి రోమన్ కాలపు సైనికుల ట్యూనిక్ల వరకు, అతి పొట్టి ట్యూనిక్లు కేవలం యోధులు, బానిసలు మాత్రమే ధరించేవారు. మధ్య యుగంలో వీటిని కవచం క్రింద ధరించేవారు.

మినీస్కర్టులను పోలిన ఆఛ్ఛాదనలను అతివలు ధరించిన తొలి సంస్కృతి డ్వాన్ కున్ మియావ్ ప్రజలు, చైనీస్ భాషలో డ్వాన్ కున్ మియావ్ అంటే పొట్టి స్కర్టు మియావ్ అని అర్ధం. ఆ జాతి మహిళలు ధరించే అతి పొట్టి స్కర్టులను అనుసరించి వారికా పేరు వచ్చింది. ఈ స్కర్టులు అతి కష్టమ్మీద పిరుదులను కప్పి ఉంచిన ఈ స్కర్టులు మధ్య యుగాల్లో, ఆధునిక యుగపు తొలి నాళ్ళలో చూపరులకు దిగ్భ్రమను కలిగించి ఉంటాయి అందుకే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకా పేరుపెట్టారు.

1926లో పారిస్‌లోని ఫోలీస్ బెర్గెరేలో వేదికపై తన ప్రదర్శనలో భాగంగా జోసెఫీన్ బేకర్ అరటి పండ్లతో చేసిన ఒక మినీ స్కర్టు ధరించింది.

1950లలో వచ్చిన ఫ్లైట్ టు మార్స్, డెవిల్ గర్ల్ ఫ్రం మార్స్, ఫర్‌బిడ్డెన్ ప్లానెట్ వంటి సైన్సు ఫిక్షన్ సినిమాలలో మినీస్కర్టులు కనిపించాయి.